Szkolenie podstawowe Beginner Level

 Uwaga !  Zmiana sposobu prowadzenia szkoleń…….

W związku z istniejącą w kraju sytuacją pandemiczną spowodowaną Covid-19 rezygnujemy do odwołania z prowadzenia wszystkich stacjonarnych kursów obsługi Clue Medical i stacjonarnych kursów szkoły NormoClue .

Opracowujemy nową formę szkolenia która nie będzie podatna na ograniczenia wynikające z ograniczeń kontaktów i spotkań.

Od 1 lutego 2021 roku uruchamiamy nowoczesną platformę szkoleniową do edukacji interaktywno – multimedialnej .

Od końca styczna w naszej akademii będzie dostępne szkolenie podstawowe Beginner Level .

Następnie nasze siły skoncentrujemy na opracowanie szkoleń na poziomie Medium Level i Advanced Level – obejmującym zaawansowaną obsługę Clue Medical i szkołę NormoClue, NormoDiet i Normo Power.

Mamy nadzieję iż uda nam się te poziomy udostępnić do końca roku 2021 roku.

Szkolenie podstawowe Beginner Level będzie zawierało cały materiał z 18-godzinnego kursu stacjonarnego rozszerzone o niektóre dodatki wzięte z poprzednich szkoleń stacjonarnych z poziomu Medium Level .

Będą prowadzone cykliczne darmowe webinary wyjaśniające zasadę pracy platformy i sposób korzystania z niej .

Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani uczestnictwem w takim webinarze to proszę o informację – zapiszemy Was na listę mailingową i będziemy informować o wszelkich tego typu wydarzeniach.

Konfiguracja urządzeń

25 lekcji które uczą konfiguracji urządzeń Clue z  posiadanym sprzętem komputerowym – PC-tem, Apple, Smartfonem lub iPhone .

Lekcja 01 – Sprzęt i umiejętności potrzebne do uruchomienia i obsługi systemu wykonywania pomiarów za pomocą urządzeń Clue.

Lekcja 02 – Przedstawienie producenta Telozo Gmbh i historia powstania urządzeń z serii Clue

Lekcja 03 – Clue Balance – parametry, omówienie działania i zastosowanie.

Lekcja 04 – Clue Medical-parametry urządzenia, omówienie działania i zastosowanie.

Lekcja 05 – Clue Medical 24 – parametry, omówienie i zastosowanie urządzenia .

Lekcja 06 – Informacja na temat systemu Clue Medical Sport .

Lekcja 07 – Instrukcja obsługi, obsługa baterii, gwarancja, przechowywanie i konserwacja Clue Medical .

Lekcja 08 – Omówienie posiadanego sprzętu, narzędzi do nauki i sposobów obsługi Clue Medical .

Lekcja 09 – Przechowywanie haseł

Lekcja 10 – Szybka nauka i zapamiętywanie za pomocą aplikacji Anki

Lekcja 11 – Oprogramowanie niezbędne do uruchomienia odczytu i archiwizacji danych z Clue .

Lekcja 12 – Rejestracja na serwerze Telozo w chmurze , konfiguracja konta i instrukcja obsługi konta .

Lekcja 13 – Konfiguracja Pc-ta, do odbierania danych z Clue za pomocą IR i przesyłania ich na dysk lokalny. Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 14 – Konfiguracja MAC-a, do odbierania danych z Clue za pomocą IR i przesyłania ich na dysk lokalny. Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 15 – Konfiguracja Pc-ta do odbierania danych z Clue za pomocą IR i przesyłania ich na serwer Telozo . Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 16 – Konfiguracja MAC-a do odbierania danych z Clue za pomocą IR i przesyłania ich na serwer Telozo . Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 17 – Konfiguracja Smartfona do odbierania danych z Clue za pomocą IR i przesyłania ich na serwer Telozo . Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 18 – Konfiguracja Pc-ta, do odbierania danych z Clue za pomocą Bluetooth i przesyłania ich na dysk lokalny. Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 19 – Konfiguracja Pc-ta do odbierania danych z Clue za pomocą Bluetooth i przesyłania ich na serwer Telozo .Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 20 – Konfiguracja MAC-a, do odbierania danych z Clue za pomocą Bluetooth i przesyłania ich na dysk lokalny. Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 21 – Konfiguracja MAC-a do odbierania danych z Clue za pomocą Bluetooth i przesyłania ich na serwer Telozo . Odczyt przesłanych danych

Lekcja 22 – Konfiguracja Smartfona do odbierania danych z Clue za pomocą Bluetooth i przesyłania ich na serwer Telozo .

Lekcja 23 – Plusy i minusy archiwizacji odczytów z Clue na dysku lokalnym a serwerze Telozo .

Lekcja 24 – Rejestracja konta Google i synchronizacja go z serwerem Telozo

Lekcja 25 – Zaawansowana konfiguracja Serwera Telozo

Pierwsze pomiary.

5 lekcji które uczą nas jak poprawnie wykonywać pomiary na własnym urządzeniu Clue Medical .

Lekcja 26 – Sposoby dokonywania pomiarów za pomocą elektrod wbudowanych .

Lekcja 27 – Sposoby dokonywania pomiarów za pomocą elektrod zewnętrznych .

Lekcja 28 – Dokonanie pierwszych pomiarów i ich odczyt z archiwizacją na własnym PC

Lekcja 29 – Dokonanie pierwszych pomiarów z archiwizacją na serwerze w chmurze i ich odczyt .

Lekcja 30 – Błędy które mogą się pojawiać podczas dokonywania pomiaru, odczytywania danych z Clue i odczytywania danych z serwera

Parametry odczytywane na Clue.

19 lekcji omawiających dokładnie wszystkie parametry jakie odczytujemy na pomiarze Clue wraz z ich omówieniem i tabelą właściwych wartości

Lekcja 31 – Wynik pomiarów na Clue – omówienie .

Lekcja 32 – Omówienia nafgłówka z planszy pomiaru na Clue Medical _dane opisowe pomiaru .

Lekcja 33 – Average of Beats

Lekcja 34 – Heart Rate – Puls,

Lekcja 35 – Heart Period

Lekcja 36 – HRV-SDNN

Lekcja 37 – HRV-CV

Lekcja 38 – Tachogram – Wykres saturacji

Lekcja 39 – Spektrum 

Lekcja 40 – LF

Lekcja 41 – HF

Lekcja 42 – LF/HF

Lekcja 43- VHF

Lekcja 44 – MLF

Lekcja 45 – MHF

Lekcja 46 – B

Lekcja 47 – Podstawy znajomości EKG

Lekcja 48 – Omówienie 2 minutowego zapisu EKG 

Lekcja 49 – Strzały w nerkę i trzustkę

 

Analiza i omówienie różnych pomiarów z Clue

5 lekcji dogłębnie omawiających parametry zdrowia odczytywane na Clue – złe , przeciętne i dobre .

Lekcja 50- Powtórzenie materiału z modułu 4-go i test jego przyswojenia .**

Lekcja 51 – Clue Medical – Przykłady odczytów i analiza przypadków – Złe parametry

Lekcja 52 – Clue Medical – Przykłady odczytów i analiza przypadków – Przeciętne parametry

Lekcja 53 – Clue Medical – Przykłady odczytów i analiza przypadków – Dobre parametry

Lekcja 54 – Przykłady wzorcowe do jakich należy dążyć .

 

Dieta , suplementacja i aktywność fizyczna a Clue Medical.

Analiza diet , aktywności fizycznej , suplementacji z nauką określania zaleceń i przeciwskazań zgodnie ze szkoła NormoClue .

Moduł piąty kończy się egzaminem do uzyskania certfikatu.

Lekcja 55 – Powtórzenie materiału z modułu 5-go i test jego przyswojenia .

Lekcja 56 – Klasyfikacja diet w zależności od obciążenia organizmu.

Lekcja 57 – Suplementacja, rodzaje i zastosowanie

Lekcja 58 – Formy aktywności fizycznej.

Lekcja 59 – Jak poprzez analizę wykresów Clue ocenić która dieta i forma aktywności jest właściwa.

Lekcja 60 – Egzamin na certyfikat

Kontakt w sprawie Clue Medical

cluemedical24@gmail.com

Kontakt telefoniczny

00 48 666 54 54 55