Szkolenie podstawowe Beginner Level

Program szkolenia

Program szkolenia Podstawowego Beginner Level składa się z kilku etapów.

Na początku uczestnicy szkolenia opanowują obsługę urządzenia oraz sposoby dokonywania pomiarów, zgrywania danych i przesyłania ich na serwer.

Następnie omawiane są aspekty medyczne działania urządzenia, w tym parametry otrzymywane z odczytu.

Zakończeniem szkolenia jest możliwość oceny stanu zdrowia i stworzenie planu dostosowanego do stylu życia, diety i aktywności fizycznej danej osoby. 

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę dotyczącą obsługi i działania urządzenia oraz będą mieli możliwość poprawy swojego stanu zdrowia

Szkolenie z obsługi urządzenia Clue Medical online
Szkolenie podstawowe Beginner Level

Szkolenie z obsługi urządzenia Clue Medical online to idealna opcja także dla początkujących.

Dzięki zdalnej konfiguracji, szkolenie odbywa się szybko i wygodnie, a do jego przeprowadzenia wystarczy komputer z dostępem do internetu, kamerą i mikrofonem.

Osoba szkolona powinna umieć korzystać z przeglądarki internetowej i poczty elektronicznej, a polecenia wydawane przez prowadzącego umożliwią łatwą konfigurację urządzenia.

Konfiguracja odbywa się indywidualnie a szkolenie prowadzone jest w małych grupach kilkuosobowych, raz lub dwa razy w tygodniu, przez okres jednego lub dwóch miesięcy.

Wykorzystanie formy szkolenia online i bardzo przyjaznego w obsłudze komunikatora Google Meet pozwala na elastyczne dopasowanie terminu zajęć do potrzeb grupy.

Szkolenie z obsługi urządzenia Clue Medical - certyfikaty i możliwość dalszego rozwoju wiedzy

Po ukończeniu szkolenia w Clue Medical, każdy absolwent otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.

Zdobyty certyfikat umożliwia uczestnictwo w spotkaniach absolwentów oraz wymiany doświadczeń z pracującymi na  Clue Medical.

Pozwala to na ciągłe podnoszenie kwalifikacji, omawianie nowych technik,  przekazywanie doświadczeń wzbogacających efektywne wykorzystanie urządzenia.

Takie spotkania stanowią doskonałą okazję do dalszego rozwoju, pogłębiania wiedzy  i nawiązania cennych kontaktów w branży.

Takie parametry na Clue Medical powinieneś mieć będąc w pełni zdrowym

HRV CV
LF
HF
Balans

Szkolenie podstawowe Beginner Level
5 modółów
60 lekcji

Szkolenie skład się z 5 modułów.

Do następnego modułu  przechodzimy po pełnym opanowaniu modułu bieżącego .

Moduł 1-szy konfiguracja urządzenia

Konfiguracja urządzenia następuje podczas indywidualnej konsultacji i trawa do czasu aż Clue Medical jest w pełni skonfigurowany i gotowy do pracy.

Moduł 2-gi polega na wykonywaniu pomiarów i nabyćiu w tej kwesti nawyków i pełnej sprawności.

W module 3-cim omawiamy wszystkie parametry jakie można odczytać z Clue Medica, poznajemy tabelę wartości i uczymy się oceniać jakie wartości są złe, jakie dobre , jakie najlepsze do których należy dążyć

Moduł 4-ty to praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy na diagnostyce swojego zdrowia. Teraz mając nabytą wiedzę możemy podjąć kroki do jego optymalizacji

Moduł 5-ty szkolenia obsługi Clue Medical poświęcony jest nauce praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Uczestnicy dowiadują się, jak dopasować dietę, aktywność fizyczną oraz styl życia do indywidualnych parametrów organizmu. Dzięki temu mogą pomóc pacjentom w osiągnięciu najlepszych efektów terapeutycznych i poprawie zdrowia.

Omawiane są najnowsze trendy i technologie w dziedzinie diagnostyki i terapii. Dzięki temu kursanci są na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami medycznymi w tej dziedzinie i mogą wdrażać je w swojej pracy.

Szkolenie w Clue Medical to kompleksowe przygotowanie do pracy z zaawansowanym technologicznie urządzeniem medycznym oraz do udzielania skutecznej pomocy swoim pacjentom.  Po ukończeniu szkolenia, absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie.

Wykaz lekcji szkolenia podstawowego Clue Medical

MODUŁ 1 – Konfiguracja urządzeń.

Lekcja 01 – Sprzęt i umiejętności potrzebne do uruchomienia i obsługi systemu wykonywania pomiarów za pomocą urządzeń Clue.

Lekcja 02 – Przedstawienie producenta Telozo Gmbh i historia powstania urządzeń z serii Clue

Lekcja 03 – Clue Balance – parametry, omówienie działania i zastosowanie.

Lekcja 04 – Clue Medical-parametry urządzenia, omówienie działania i zastosowanie.

Lekcja 05 – Clue Medical 24 – parametry, omówienie i zastosowanie urządzenia .

Lekcja 06 – Informacja na temat systemu Clue Medical Sport .

Lekcja 07 – Instrukcja obsługi, obsługa baterii, gwarancja, przechowywanie i konserwacja Clue Medical .

Lekcja 08 – Omówienie posiadanego sprzętu, narzędzi do nauki i sposobów obsługi Clue Medical .

Lekcja 09 – Przechowywanie haseł

Lekcja 10 – Szybka nauka i zapamiętywanie za pomocą aplikacji Anki

Lekcja 11 – Oprogramowanie niezbędne do uruchomienia odczytu i archiwizacji danych z Clue .

Lekcja 12 – Rejestracja na serwerze Telozo w chmurze , konfiguracja konta i instrukcja obsługi konta . Komunikacja za pomocą modułu IR

Lekcja 13 – Konfiguracja Pc-ta, do odbierania danych z Clue za pomocą IR i przesyłania ich na dysk lokalny. Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 14 – Konfiguracja MAC-a, do odbierania danych z Clue za pomocą IR i przesyłania ich na dysk lokalny. Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 15 – Konfiguracja Pc-ta do odbierania danych z Clue za pomocą IR i przesyłania ich na serwer Telozo . Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 16 – Konfiguracja MAC-a do odbierania danych z Clue za pomocą IR i przesyłania ich na serwer Telozo . Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 17 – Konfiguracja Smartfona do odbierania danych z Clue za pomocą IR i przesyłania ich na serwer Telozo . Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 18 – Konfiguracja Pc-ta, do odbierania danych z Clue za pomocą Bluetooth i przesyłania ich na dysk lokalny. Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 19 – Konfiguracja Pc-ta do odbierania danych z Clue za pomocą Bluetooth i przesyłania ich na serwer Telozo .Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 20 – Konfiguracja MAC-a, do odbierania danych z Clue za pomocą Bluetooth i przesyłania ich na dysk lokalny. Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 21 – Konfiguracja MAC-a do odbierania danych z Clue za pomocą Bluetooth i przesyłania ich na serwer Telozo . Odczyt przesłanych danych .

Lekcja 22 – Konfiguracja Smartfona z systemem Android do odbierania danych z Clue za pomocą Bluetooth i przesyłania ich na serwer Telozo . 

Lekcja 23 – Plusy i minusy archiwizacji odczytów z Clue na dysku lokalnym a serwerze Telozo .

Lekcja 24 – Rejestracja konta Google i synchronizacja go z serwerem Telozo

Lekcja 25 – Zaawansowana konfiguracja Serwera Telozo

MODUŁ 2 – Pierwsze pomiary.

Lekcja 26 – Sposoby dokonywania pomiarów za pomocą elektrod wbudowanych i zewnętrznych.

Lekcja 27 – Tabela pomiarów -3 poziomy zdrowia.

Lekcja 28 – Dokonanie pierwszych pomiarów i ich odczyt z archiwizacją na własnym PC

Lekcja 29 – Dokonanie pierwszych pomiarów z archiwizacją na serwerze w chmurze i ich odczyt .

Lekcja 30 – Błędy które mogą się pojawiać podczas dokonywania pomiaru, odczytywania danych z Clue i odczytywania danych z serwera

MODUŁ 3 – Omówienie parametrów pracy Clue.

Lekcja 31 – Wynik pomiarów na Clue – omówienie .

Lekcja 32 – Omówienie nagłówka z planszy pomiaru na  Clue Medical – Dane opisowe pomiaru 

Lekcja 33 – Average of Beats 

Lekcja 34 – Heart Rate – Puls,

Lekcja 35 – Heart Period

Lekcja 36 – HRV-SDNN

Lekcja 37 – HRV-CV

Lekcja 38 – Tachogram – Wykres saturacji

Lekcja 39 Spektrum 

Lekcja 40 LF

Lekcja 41 – HF

Lekcja 42 – LF/HF

Lekcja 43 – VHF

Lekcja 44 – MLF

Lekcja 45 – MHF

Lekcja 46 – B

Lekcja 47 – Podstawy znajomości EKG

Lekcja 48 – Omówienie 2 minutowego zapisu EKG 

Lekcja 49 – Strzały w nerkę i trzustkę

MODUŁ 4 – Praktyczne przykłady odczytów z Clue Medical i ich analiza.

Lekcja 50 – Powtórzenie materiału z modułu 4-go i test jego przyswojenia .

Lekcja 51 – Clue Medical – Przykłady odczytów i analiza przypadków – Złe parametry

Lekcja 52 – Clue Medical – Przykłady odczytów i analiza przypadków – Przeciętne parametry

Lekcja 53 – Clue Medical – Przykłady odczytów i analiza przypadków – Dobre parametry

Lekcja 54 – Przykłady wzorcowe do jakich należy dążyć .

MODUŁ 5 – Podstawy szkoły NormoClue – Dieta , suplementacja i aktywność fizyczna a Clue Medical.

Lekcja 55 – Powtórzenie materiału z modułu 5-go i test jego przyswojenia .

Lekcja 56 – Klasyfikacja diet w zależności od obciążenia organizmu. Dieta NormoClue

Lekcja 57 – Suplementacja, rodzaje i zastosowanie

Lekcja 58 – Formy aktywności fizycznej i oddechy .

Lekcja 59 – Jak poprzez analizę wykresów Clue ocenić która dieta i forma aktywności jest właściwa.

Lekcja 60 – Egzamin na certyfikat

Jeżeli jesteś zainteresowany samym szkoleniem naciśnij link obok

Pamiętaj iż najkorzystniejszą cenowo jest opcja zakupu Clue Medical wraz ze szkoleniem

Scroll to Top